Vakances

02.12.2021
Vakance: Elektrotīklu uzraudzības un vadības elektronikas tehniķis. Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirknī

SIA “JŪRMALAS GAISMA”

Reģistrācijas Nr. 42803002568

Aicina pieteikties vakancei

Elektrotīklu uzraudzības un vadības elektronikas tehniķis

Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirknī

PROFESIJAS KODS 3114 02 

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

 

Galvenie darba pienākumi:

Sagatavot elektroniskās aparatūras iekārtas un automātiskās (radioelektroniskās GSM u.c.) vadības sistēmas iekārtas uzstādīšanai.

Veikt elektroniskās aparatūras programmēšanu, programmnodrošinājuma uzstādīšanu un uzraudzību.

Veikt elektromontāžas darbus.

Testēt, pārbaudīt regulēt iekārtas un sistēmas.

Strādāt ar montāžas, kontroles, regulēšanas iekārtām un aparatūru, instrumentiem un mēriekārtām.

Programmēt un apkalpot elektroniskās sistēmas.

Sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku un biroja tehniku. Uzstādīt datortehniku, novērst kļūmes to darbībā.

Pārbaudīt, remontēt un regulēt signalizācijas, kontroles un bloķēšanas iekārtas.

Veikt elektroniskās aparatūras uzstādīšanu, testēšanu, uzturēšanu un remontu.

 

Prasmes pretendentiem/ēm:

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar elektromehānisko, elektronisko iekārtu mehāniķa, elektronisko iekārtu montiera kvalifikāciju.

B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

 

Piedāvājam:

Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba alga pārbaudes laikā EUR 900 pirms nodokļu nomaksas

 

 

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektrotīklu uzraudzības un vadības elektronikas tehniķa vakancei līdz 2021.gada 13.decembrim sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Ja Jūs nesaņemat uzaicinājumu uz interviju 3 nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši SIA “Jūrmalas gaisma” atteikumu.

 

 Informējam, ka pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – datu regula) 13. pantu Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551. Papildu informāciju par personas datu apstrādi SIA “Jūrmalas gaisma” var iegūt SIA “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/privatums

02.12.2021
Vakance: Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas dienesta elektromontieris

 

SIA “JŪRMALAS GAISMA”

Reģistrācijas Nr. 42803002568

Aicina pieteikties vakancei

Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa

Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas dienestā

elektromontieri

PROFESIJAS KODS 7411 02

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

 Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt elektrisko tīklu ekspluatācijas un remonta darbus.
 • Veikt apgaismošanas elektroietaises normālas darbības traucējumu novēršanu vai lokalizēšanu un režīma atjaunošanu, izdarot nepieciešamos pārslēgumus.
 • Veikt periodiskas apskates un neliela apjoma apgaismošanas elektroietaišu tehniskās apkalpošanas darbus.
 • Veikt nepieciešamos elektrisko un neelektrisko lielumu mērījumus elektrotīklā, novērtēt tos.
 • Montēt un apkalpot apgaismes ķermeņus.
 • Montēt izjaucamus un neizjaucamus elektroiekārtu savienojumus.
 • Veikt operatora darbus ar autohidropacēlāju, kas paredzēts cilvēku pacelšanai darbam augstumā.

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Vidējā profesionālā izglītība un otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas kursi.
 • Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Atpazīt un izmantot atbilstošus materiālus montāžas darbu veikšanai kabeļu un gaisvadu līnijās.
 • Montēt gaisvadu līniju elementus (balstus, vadus, armatūru). Montēt kabeļlīnijas un to elementus (tranšeju veidošana, kabeļu guldīšana, gala un savienojošās uzmavas montāža).
 • Veikt atslēdznieka darbus.
 • Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
 • B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
 • Apliecība par apmācību darbam augstumā.
 • Apliecība darbam ar cilvēku pacelšanai paredzētām iekārtām.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlama C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
 • A līmeņa 2.pakāpes valsts valodas prasme.

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Summēto darba laiku.
 • Algas likme 3.76 EUR stundā pirms nodokļu nomaksas.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Darbu maiņās, saskaņā ar grafiku.

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas iecirkņa Elektromontiera vakancei līdz 2021. gada 13. decembrim sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015.

 Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi SIA “Jūrmalas gaisma” var iegūt SIA “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/privatums