Vakances

17.05.2024
Vakance - Elektrotīklu dispečers Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa Elektrotīkla operatīvās apkalpošanas dienestā

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “JŪRMALAS GAISMA”

REĢISTRĀCIJAS NR.42803002568

 

Aicina pieteikties vakancei

ELEKTROTĪKLU DISPEČERS

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS, ELEKTROTĪKLU UZRAUDZĪBAS UN VADĪBAS IECIRKŅA

ELEKTROTĪKLA OPERATĪVĀS APKALPOŠANAS DIENESTS

PROFESIJAS KODS 3119 10

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

Galvenie darba pienākumi:

             Veikt ielu apgaismošanas tīkla darbības režīma uzraudzību

             Vadīt elektroietaises normālas darbības traucējumu lokalizēšanu un režīma atjaunošanu

             Vadīt un koordinēt pārslēgumu operācijas

             Patstāvīgi pieņemt lēmumus avāriju seku likvidēšanai, lai nodrošinātu elektroietaises darbu tehnoloģisko traucējumu gadījumos un dabas stihiju radīto traucējumu gadījumos

 

Prasmes pretendentiem/ēm:

             Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība elektrozinībās.

             Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.

             Spēja rīkoties un pieņemt lēmumus paaugstināta stresa apstākļos.

             Vēlama C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

             B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

             Latviešu valodas zināšanas augstākajā (C2) līmenī

 

Piedāvājam:

             Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas valstspilsētā.

             Summēto darba laiku, saskaņā ar maiņu grafiku (maiņa 24 h).

             Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.

             Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

             Transportlīdzekļa iebraukšanas caurlaidi ar atvieglotiem nosacījumiem

             Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

             Algas likme 7.50 EUR/ stundā pirms nodokļu nomaksa, kā arī piemaksa par nakts darbu un darbu svētku dienā

 

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi ELEKTROTĪKLU DISPEČERS vakancei līdz 2024.gada 14.jūnijam sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv.

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” tehniskais direktors Sandris Kairo, mob. tel. 26690879.

 

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” var iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/privatums.

12.04.2024
Vakance - ELEKTROMONTIERIS SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS, ELEKTROTĪKLU UZRAUDZĪBAS UN VADĪBAS IECIRKŅA ELEKTROTĪKLA OPERATĪVĀS APKALPOŠANAS DIENESTĀ

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “JŪRMALAS GAISMA”

REĢISTRĀCIJAS NR.42803002568

 

Aicina pieteikties vakancei

ELEKTROMONTIERIS

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS, ELEKTROTĪKLU UZRAUDZĪBAS UN VADĪBAS IECIRKŅA ELEKTROTĪKLA OPERATĪVĀS APKALPOŠANAS DIENESTĀ

PROFESIJAS KODS 7411 02

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

 

Galvenie darba pienākumi:

• Veikt elektrisko tīklu ekspluatācijas un remonta darbus.

• Veikt apgaismošanas elektroietaises (t.sk. luksoforu) normālas darbības traucējumu novēršanu vai lokalizēšanu un režīma atjaunošanu, izdarot nepieciešamos pārslēgumus.

• Veikt operatora darbus ar autohidropacēlāju, kas paredzēts cilvēku pacelšanai darbam augstumā.

• Strādāt ar tehnisko dokumentāciju.

• Veikt nepieciešamos elektriskos mērījumus elektrotīklā.

• Veikt atslēdznieka pamatdarbus, kas nepieciešami elektroiekārtu montāžai, darba vietas sagatavošanai un darba uzdevumu izpildei.

 

Prasmes pretendentiem/ēm: 

• Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība elektrozinībās.

• Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.

• Mēraparātu darbības principu pārzināšana.

• Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

• B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

• B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība (priekšroka BE kategorijas vadītāja apliecībai).

 

Piedāvājam:

• Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas valstspilsētā.

• Summēto darba laiku, saskaņā ar maiņu grafiku.

• Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.

• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

• Transportlīdzekļa iebraukšanas caurlaidi ar atvieglotiem nosacījumiem

• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

• Algas likme 8.66 EUR/ stundā pirms nodokļu nomaksas.

 

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektromontiera vakancei līdz 2024.gada 14. jūnijam sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv.

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” tehniskais direktors Sandris Kairo, mob. tel. 26690879.

 

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” var iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/privatums.

 

12.04.2024
Vakance - Elektromontieris Ekspluatācijas un remonta iecirknī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “JŪRMALAS GAISMA”

REĢISTRĀCIJAS NR.42803002568

 

Aicina pieteikties vakancei

ELEKTROMONTIERIS EKSPLUATĀCIJAS UN REMONTA IECIRKNĪ

PROFESIJAS KODS 7411 02

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

Galvenie darba pienākumi:

• Montēt un remontēt pazemes kabeļu elektrolīnijas. Vēlama pieredze gaisvadu elektrolīniju montāžas un remonta darbos. 

• Veikt apgaismošanas tīklu apkalpošanu.

• Veikt operatora darbus ar autohidropacēlāju, kas paredzēts cilvēku pacelšanai darbam augstumā.

• Strādāt ar tehnisko dokumentāciju.

• Veikt nepieciešamos elektriskos mērījumus elektrotīklā.

• Atbilstoši amata pienākumiem vadīt mini ekskavatoru līdz 3.5 tonnām.

• Veikt atslēdznieka pamatdarbus, kas nepieciešami elektroiekārtu montāžai, darba vietas sagatavošanai un darba uzdevumu izpildei.

 

Prasmes pretendentiem/ēm: 

• Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība elektrozinībās.

• Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.

• Mēraparātu darbības principu pārzināšana.

• Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

• B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

• B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība (priekšroka BE kategorijas vadītāja apliecībai).

 

Piedāvājam:

• Interesantu un atbildīgu pilna laika darbu Jūrmalas valstspilsētā.

• Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.

• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

• Transportlīdzekļa iebraukšanas caurlaidi ar atvieglotiem nosacījumiem

• Algas likme 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektromontiera vakancei līdz 2024.gada 14. jūnijam sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv.

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” tehniskais direktors Sandris Kairo, mob. tel. 26690879.

 

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” var iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/privatums.