Vakances

28.04.2023
Automātikas un elektronikas iecirkņa vadītājs

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (enerģētikas jomā)

Aicina pieteikties vakancei

Automātikas un elektronikas iecirkņa vadītājs

PROFESIJAS KODS 1321 05

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt, organizēt, kontrolēt un atbildēt par automātikas un elektronikas iecirkņa darbu.
 • Plānot automātikas un elektronikas iecirkņa darbu, kā arī savlaicīgi sagatavot un iesniegt atskaites par paveiktā darba un izlietoto materiālu apjomu.
 • Noteikt automātikas un elektronikas iecirkņa darba prioritātes un darbinieku pienākuma sadali.
 • Sagatavot elektroniskās aparatūras iekārtas un automātiskās (radioelektroniskās GSM u.c.) vadības sistēmas iekārtas uzstādīšanai.
 • Nodrošināt elektroniskās aparatūras programmēšanu, programmnodrošinājuma uzstādīšanu un uzraudzību:
 • Nodrošināt elektromontāžas darbus atbilstoši elektronisko iekārtu dokumentācijas prasībām un standartiem, izmantojot šo iekārtu darbināšanas noteikumus un izgatavotāja instrukcijas.
 • Testēt, pārbaudīt un regulēt iekārtas vai sistēmas ekspluatācijas vietā.
 • Strādāt ar montāžas, kontroles, regulēšanas iekārtām un aparatūru, instrumentiem un mēriekārtām.
 • Uzskaitīt, apkopot un analizēt iegūto mērījumu rezultātus.
 • Veikt elektronisko iekārtu tehnisko apkalpošanu, periodisko un kārtējo remontu.
 • Pielietot iekārtu uzturēšanai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.
 • Programmēt un apkalpot elektroniskās sistēmas.
 • Elektroniskās aparatūras iekārtās izmantot jaunākās tehnoloģijas, strādāt ar speciālām datorprogrammām un standartprogrammām.

 

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā.
 • Elektronisko aparātu darbības, montāžās un ekspluatācijas darbu tehnoloģisko pamatprocesu pārzināšana.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumi, materiālu specifikācijas, elektriskās principiālās un elektromontāžas shēmas).
 • Pazīt elektroniskās komponentes.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju.
 • Strādāt ar informācijas tehnoloģijām.
 • C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Draudzīgus, atsaucīgus, profesionālus kolēģus un vadītāju.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Algas likme pārbaudes laikā 1100 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikties: e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv. Informācijai tālr.67762551

 

B vadītāja apliecība
Latviešu- augstākais līmenis C
Augstākā izglītība (bakalaura grāds)
Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība
AutoCAD
Augsts
MS Excel
Augsts
MS Outlook
Augsts
MS Word
Augsts
 • Iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā.
 • Elektronisko aparātu darbības, montāžās un ekspluatācijas darbu tehnoloģisko pamatprocesu pārzināšana.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumi, materiālu specifikācijas, elektriskās principiālās un elektromontāžas shēmas).
 • Pazīt elektroniskās komponentes.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju.
 • Strādāt ar informācijas tehnoloģijām.
 • C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
1100 - 1320 EUR
Akordalga
230314-44
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma"
LATVIJA, Jomas iela 28, Jūrmala
Vilmārs Freimanis
Normālais darba laiks
Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku
Viena vesela slodze  
Elektronika / Enerģētika / Elektroenerģija
Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku
Aktuāla līdz                                                   30.06.2023
Darba sākšanas datums                              01.06.2023
Pieteikto vietu skaits                                    1
 
28.04.2023
Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītāja vietnieks

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikas jomā)

Aicina pieteikties vakancei

Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītāja vietnieku

 

PROFESIJAS KODS 1321 06

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt, organizēt, kontrolēt un atbildēt par elektrotīkla operatīvās apkalpošanas dienesta darbu.
 • Plānot operatīvā apkalpošanas dienesta darbu, kā arī savlaicīgi sagatavot un iesniegt atskaites par paveiktā darba un izlietoto materiālu apjomu.
 • Noteikt struktūrvienību darba prioritātes un darbinieku pienākuma sadali.
 • Nodrošināt materiālo resursu racionālu izmantošanu.
 • Nodrošināt darbu uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos.
 • Kontrolēt darbu izpildes gaitu un kvalitāti iecirknī, pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitāti.
 • Sekot esošam apgaismojuma elektrotīkla stāvoklim, novērtēt to nolietojumu, pieņemt lēmumus par defektu novēršanas steidzamības nepieciešamību.
 • Veikt ielu apgaismošanas tīkla darbības režīma uzraudzību, vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu.
 • Nodrošināt ielu apgaismošanas elektroietaišu apkalpošanas pamatprincipu izpildi.

 

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā.
 • Elektronisko aparātu darbības, montāžās un ekspluatācijas darbu tehnoloģisko pamatprocesu pārzināšana.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumi, materiālu specifikācijas, elektriskās principiālās un elektromontāžas shēmas).
 • Pazīt elektroniskās komponentes.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju.
 • Strādāt ar informācijas tehnoloģijām.
 • C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

Piedāvājam:


Pieteikties: e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv. Informācijai tālr.67762551


B vadītāja apliecība
Latviešu- augstākais līmenis C
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība
AutoCAD
Augsts
MS Excel
Augsts
MS Outlook
Augsts
MS Word
Augsts
 • Iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā.
 • Elektronisko aparātu darbības, montāžās un ekspluatācijas darbu tehnoloģisko pamatprocesu pārzināšana.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumi, materiālu specifikācijas, elektriskās principiālās un elektromontāžas shēmas).
 • Pazīt elektroniskās komponentes.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju.
 • Strādāt ar informācijas tehnoloģijām.
 • C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
1100 - 1320 EUR
Laika darba alga
230314-41
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma"
LATVIJA, Jomas iela 28, Jūrmala
Vilmārs Freimanis
Normālais darba laiks
Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
Viena vesela slodze
Elektronika / Enerģētika / Elektroenerģija
Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
30.06.2023
01.06.2023
1
28.04.2023
ELEKTROMONTIERIS

ELEKTROMONTIERIS

 • Veikt elektrisko tīklu ekspluatācijas un remonta darbus.
 • Veikt apgaismošanas elektroietaises normālas darbības traucējumu novēršanu vai lokalizēšanu un režīma atjaunošanu, izdarot nepieciešamos pārslēgumus.
 • Veikt periodiskas apskates un neliela apjoma apgaismošanas elektroietaišu tehniskās apkalpošanas darbus.
 • Veikt nepieciešamos elektrisko un neelektrisko lielumu mērījumus elektrotīklā, novērtēt tos
 • Montēt un apkalpot apgaismes ķermeņus.
 • Montēt izjaucamus un neizjaucamus elektroiekārtu savienojumus.
 • Veikt operatora darbus ar autohidropacēlāju, kas paredzēts cilvēku pacelšanai darbam augstumā.
  Lūdzam CV iesūtīt uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv vai zvanīt pa tālr. 67762551


B vadītāja apliecība
Pamata līmeņa 2.pakāpe (A2)
Vispārējā vidējā pēc arodizglītības
 • Vidējā profesionālā izglītība un otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas kursi.
 • Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Atpazīt un izmantot atbilstošus materiālus montāžas darbu veikšanai kabeļu un gaisvadu līnijās.
 • Montēt gaisvadu līniju elementus (balstus, vadus, armatūru). Montēt kabeļlīnijas un to elementus (tranšeju veidošana, kabeļu guldīšana, gala un savienojošās uzmavas montāža).
 • Veikt atslēdznieka darbus.
 • Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
 • B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlama C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
 • A līmeņa 2.pakāpes valsts valodas prasme.
6.45 EUR / stundā
Laika darba alga
230314-39
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma"
LATVIJA, Jūrmala
Vilmārs Freimanis
Summētais darba laiks
Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
Elektronika / Enerģētika / Elektroenerģija
Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku
30.06.2023
01.06.2023
2
Publicēts Numurs Nosaukums