Vakances

20.01.2023
Vakance: Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītāja vietnieks

SIA “Jūrmalas gaisma”

Reģistrācijas Nr. 42803002568

 

Aicina pieteikties vakancei

Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītāja vietnieku

 

PROFESIJAS KODS 1321 06

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt, organizēt, kontrolēt un atbildēt par elektrotīkla operatīvās apkalpošanas dienesta darbu.
 • Plānot operatīvā apkalpošanas dienesta darbu, kā arī savlaicīgi sagatavot un iesniegt atskaites par paveiktā darba un izlietoto materiālu apjomu.
 • Noteikt struktūrvienību darba prioritātes un darbinieku pienākuma sadali.
 • Nodrošināt materiālo resursu racionālu izmantošanu.
 • Nodrošināt darbu uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos.
 • Kontrolēt darbu izpildes gaitu un kvalitāti iecirknī, pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitāti.
 • Sekot esošam apgaismojuma elektrotīkla stāvoklim, novērtēt to nolietojumu, pieņemt lēmumus par defektu novēršanas steidzamības nepieciešamību.
 • Veikt ielu apgaismošanas tīkla darbības režīma uzraudzību, vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu.
 • Nodrošināt ielu apgaismošanas elektroietaišu apkalpošanas pamatprincipu izpildi.

 

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā.
 • Elektronisko aparātu darbības, montāžās un ekspluatācijas darbu tehnoloģisko pamatprocesu pārzināšana.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumi, materiālu specifikācijas, elektriskās principiālās un elektromontāžas shēmas).
 • Pazīt elektroniskās komponentes.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju.
 • Strādāt ar informācijas tehnoloģijām.
 • C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.

 

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Draudzīgus, atsaucīgus, profesionālus kolēģus un vadītāju.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Algas likme pārbaudes laikā 1100 EUR pirms nodokļu nomaksas

 

Pretendentus/es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa vadītāja vakancei līdz 2023.gada 30.janvārim sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015.

 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai. Konfidencialitāti garantējam.

 

 

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Lūdzam nenorādīt sensitīvus datus. Personas datu pārzinis: SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi SIA “Jūrmalas gaisma” var iegūt SIA “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/privatums.

06.09.2022
Vakance: SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS, ELEKTROTĪKLU UZRAUDZĪBAS UN VADĪBAS IECIRKŅA ELEKTRISKĀ TĪKLA OPERATĪVĀS APKALPOŠANAS DIENESTA Elektromontieris (Uz nenoteiktu laiku)

SIA “Jūrmalas gaisma”

Reģistrācijas Nr. 42803002568

 

Aicina pieteikties vakancei

Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa

Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas dienestā

elektromontieri

PROFESIJAS KODS 7411 02

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt elektrisko tīklu ekspluatācijas un remonta darbus.
 • Veikt apgaismošanas elektroietaises normālas darbības traucējumu novēršanu vai lokalizēšanu un režīma atjaunošanu, izdarot nepieciešamos pārslēgumus.
 • Veikt periodiskas apskates un neliela apjoma apgaismošanas elektroietaišu tehniskās apkalpošanas darbus.
 • Veikt nepieciešamos elektrisko un neelektrisko lielumu mērījumus elektrotīklā, novērtēt tos
 • Montēt un apkalpot apgaismes ķermeņus.
 • Montēt izjaucamus un neizjaucamus elektroiekārtu savienojumus.
 • Veikt operatora darbus ar autohidropacēlāju, kas paredzēts cilvēku pacelšanai darbam augstumā.

 

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Vidējā profesionālā izglītība un otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas kursi.
 • Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Atpazīt un izmantot atbilstošus materiālus montāžas darbu veikšanai kabeļu un gaisvadu līnijās.
 • Montēt gaisvadu līniju elementus (balstus, vadus, armatūru). Montēt kabeļlīnijas un to elementus (tranšeju veidošana, kabeļu guldīšana, gala un savienojošās uzmavas montāža).
 • Veikt atslēdznieka darbus.
 • Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
 • B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlama C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
 • A līmeņa 2.pakāpes valsts valodas prasme.

 

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā;
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • Darbu maiņās.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Algas likme pārbaudes laikā vidēji 818 EUR pirms nodokļu nomaksas

 

 

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas iecirkņa Elektromontiera vakancei līdz 2023. gada 31. janvārim sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015.