Vakances

10.01.2020
Galvenais Grāmatvedis

SIA “Jūrmalas gaisma”

Reģistrācijas Nr. 42803002568

 

Aicina pieteikties vakancei

Galvenais grāmatvedis

(profesijas kods 1211 04)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Nodrošināt uzņēmuma saimnieciski finansiālās darbības grāmatvedības organizēšanu, materiālo un finanšu resursu efektīvu un racionālu izmatošanu.
 • Veikt grāmatvedībā visu uzņēmuma saimniecisko darījumu un īpašuma stāvokļa atspoguļošanu.
 • Nodrošināt uzņēmuma bilancē esošo aktīvu un pasīvu uzskaiti un kontroli.
 • Nodrošināt uzņēmuma gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu.
 • Organizēt ikgadējās pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un materiālu inventarizācijas un analizē to rezultātus.
 • Nodrošināt inventarizācijas dokumentu uzskaiti materiālajām vērtībām, kas atrodas uzņēmuma grāmatvedības bilancē.
 • Veikt primāro un grāmatvedības dokumentu apstrādi, uzskaiti un kontroli.
 • Gatavot, sistematizēt, saglabāt attaisnojošus dokumentus, grāmatvedības reģistrus, finanšu pārskatus u.c. grāmatvedības dokumentus.
 • Analizēt līdzekļu izlietojumu.
 • Nodrošināt visu regulāro pārskatu sagatavošanu, atbildēt par pārskatu precizitāti un savlaicīgu iesniegšanu.
 • Aprēķināt darba algas, slimības lapas, piemaksu, pabalstu un tiem pielīdzināmās izmaksas, pamatojoties uz darba laika uzskaites tabelēm, rīkojumiem, līgumiem un citiem attaisnojuma dokumentiem štata un līgumdarbiniekiem.
 • Nodrošināt aprēķināto darba samaksu un citu izmaksu veikšanu uzņēmuma darbiniekiem un līgumdarbiem.
 • Administrēt grāmatvedības uzskaites sistēmas programmu.
 • Sniegt atbalstu vadībai un darbiniekiem finanšu grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jautājumos.
 • Izveidot darbam nepieciešamās datu bāzes, pastāvīgi tās aktualizēt un pilnveidot atbilstoši normatīvo aktu prasībām un/vai uzņēmumā noteiktajam.

 

Prasmes pretendentiem/ēm:

·         Augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu vadībā.

·         Darba pieredz līdzvērtīgā amatā ne mazāk kā 3 gadi.

·         Pieredze gada pārskatu sagatavošanā.

·         Pieredze starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanā.

·         Laba finanšu grāmatvedības un nodokļu sistēmas izpratne.

·         Pieredze darbā ar grāmatvedības programmām.

·         Analītiska domāšana un spēja risināt problēmas.

·         Labas komunikācijas un saskarsmes spējas.

·         Teicamas Latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Pilna laika darba slodze.
 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Darba samaksa 1480 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

 

Pretendentus/es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi Galvenā grāmatveža vakancei līdz 2020.gada 24.janvārim (ieskaitot) sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015.

 

 

 

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi .Personas datu pārzinis: SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi SIA “Jūrmalas gaisma” var iegūt SIA “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/personas-datu-aizsardziba.

 

08.01.2020
Elektrotīklu dispečers

SIA “Jūrmalas gaisma”

Reģistrācijas Nr. 42803002568

 

Aicina pieteikties vakancei

Elektrotīkla operatīvās apkalpošanas iecirkņa

Elektrotīklu dispečers

(profesijas kods 3119 10)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt ielu apgaismošanas tīkla darbības režīma uzraudzību, vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu.
 • Nodrošināt ielu apgaismošanas elektroietaišu apkalpošanu: apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana pēc apstiprināta grafika; elektroietaises darba režīma kontrole.
 • Veikt, vadīt un koordinēt pārslēgumu operācijas, ieskaitot augstāka operatīvā līmeņa elektroenerģijas piegādātāja operatīvā personāla norādījumu izpildi.
 • Veikt elektroietaises normālas darbības traucējumu lokalizēšanu un režīma atjaunošanu.
 • Kontrolēt un pārbaudīt apgaismošanas elektrotīkla tehnisko stāvokli un apgaismojuma kvalitāti.
 • Izstrādāt elektroietaišu rekonstrukciju shēmas.
 • Organizēt un plānot un uzraudzīt Elektrotīkla operatīvā dienesta apkalpošanas iecirkņa elektromontieru darbu maiņā.

 

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Augstākā elektrotehniskā vai vidējā speciālā elektrotehniskā
 • Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
 • C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība
 • C līmeņa 1.pakāpes valsts valodas prasme / krievu valodas zināšanas

 

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā;
 • Darbs maiņās saskaņā ar darba laika grafiku
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas iecirkņa dispečera vakancei līdz 2020.gada 22.janvārim (ieskaitot) sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015.

 

 

 

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi .Personas datu pārzinis: SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi SIA “Jūrmalas gaisma” var iegūt SIA “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/personas-datu-aizsardziba.