Par mums

JŪRMALAS GAISMA

     Uzņēmums dibināts 1968.gadā ar mērķi veikt Jūrmalas pilsētas ār ējā apgaismošanas elektriskā tīkla ekspluatāciju un tehnisko apkalpošanu.

     Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 064 809 EUR, vienas pamatkapitāla daļas vērtība ir 1 EUR. 100% kapitāla daļu īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas dome.

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir sekojoši:

1. Citu iekārtu ražošana (27.90);
2. Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99);
3. Elektroierīču remonts (33.14);
4. Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21);
5. Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10);
6. Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22).

 SIA "Jūrmalas gaisma" 100% kapitāla daļas pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.
 Sabiedrībā pašlaik ir nodarbināti 47 darbinieki.
 Uzņēmuma sniegtie pakalpojumi ir:

 • elektrolīniju projektēšana, izbūve un rekonstrukcija;
 • luksoforu projektēšana un objektu izbūve;
 • satiksmes ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana;
 • darbavietu aprīkošana uz ceļiem ar satiksmes ceļa zīmēm;
 • apgaismošanas elektrotīklu izbūve un apkalpošana;
 • svētku apgaismojuma un dekoru uzstādīšana un apkalpošana;
 • elektriskie mērījumi;
 • tehnisko noteikumu izsniegšana apgaismošanai sakarā ar dažādu objektu izbūvi;
 • projektu skaņošana;
 • esošo apgaismošanas elektrisko kabeļu uzrādīšana dabā.

    Vairāk, kā 80 % no SIA „Jūrmalas gaisma” veiktajiem darbiem ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības pasūtījumi, kurus SIA „Jūrmalas gaisma” veic saskaņā ar pilnvarojuma līgumu „Par pašvaldības funkciju nodošanu”.
Minētās funkcijas saistītas ar:

 • pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, t.sk. apgaismes ierīču projektēšanu, būvniecību, uzstādīšanu, demontāžu un apsaimniekošanu (kopējais gaismas punktu skaits Jūrmalā ir 11055);
 • satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa zīmju, barjeru u.c. izvietojuma projektēšanu, izgatavošanu, uzstādīšanu, demontāžu un apsaimniekošanu.

 

Publicēts Numurs Nosaukums