Paziņojums par lēmuma pieņemšanu JG2012/06

Numurs JG2012/06
Nosaukums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu JG2012/06
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala
Tālrunis 67762551, 67147450
Iepirkuma priekšmets Sadaļņu un to komplektējošo materiālu piegāde
CPV kodi 31230000-7
Dokumenti
Publicēts 28.09.2012
Piezīmes Lēmuma pieņemšanas datums par līguma noslēgšanu: 03.09.2012.
Informācija par uzvarētāju: AS Energofirma "Jauda"