„Būvdarbu veikšana pēc rekonstrukcijas shēmas Nr. 36/2014 „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Zvārtas ielā””

Numurs JG2014/06
Nosaukums „Būvdarbu veikšana pēc rekonstrukcijas shēmas Nr. 36/2014 „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Zvārtas ielā””
Pasūtītājs SIA "jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets „Būvdarbu veikšana pēc rekonstrukcijas shēmas Nr. 36/2014 „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Zvārtas ielā””
CPV kodi 45222000-9
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš Līdz 30.09.2014
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 19.05.2014