Energoaudita veikšana SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos

Numurs JG 2017/06
Nosaukums Energoaudita veikšana SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Energoaudita veikšana SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos
CPV kodi 71314300-5
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš 2018.gada 1.marts
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 25.09.2017