Paziņojums par lēmuma pieņemšanu JG2012/03

Numurs JG2012/03
Nosaukums Paziņojums par lēmuma pieņemšanu JG2012/03
Pasūtītājs SIa "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala
Tālrunis 67762551, 67147450
Iepirkuma priekšmets Kabeļu un kabeļu aizsargcauruļu piegāde
CPV kodi 31300000-9
Dokumenti
Publicēts 29.06.2012
Piezīmes Lēmuma piņemšanas datums par līguma noslēgšanu: 28.06.2012
Informācija par iepirkuma pārtraukšanu: Konstatēts, ka pie plānotajiem materiālu iepirkuma apjomiem un pretendentu piedāvātās cenas kopējā prognozējamā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteikto slieksni, kā rezultātā nepieciešams:
-: pārtraukt iepirkuma procedūru ar ID Nr. JG 2012/03 „Kabeļu un kabeļu aizsargcauruļu piegāde SIA „Jūrmalas gaisma””.