Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

Numurs JG 2018/01
Nosaukums Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551
Iepirkuma priekšmets Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
CPV kodi 66512200-4; 66512100-3
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 10.01.2018