Slokas ielas apgaismošanas tīklu jaunbūve no Dārzu ielas līdz Rubeņu ielai, Jūrmalā

Numurs JG 2016/03
Nosaukums Slokas ielas apgaismošanas tīklu jaunbūve no Dārzu ielas līdz Rubeņu ielai, Jūrmalā
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Slokas ielas apgaismošanas tīklu jaunbūve no Dārzu ielas līdz Rubeņu ielai, Jūrmalā
CPV kodi 45222000-9
Izpildes vieta Jūrmala
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 10.03.2016
Piezīmes Papildus informācija pretendentim un citām ieinteresētajām personām!!!: 15.03.2016. tika precizēts darbu daudzums un tāmes paraugs. Darbu daudzumā nākusi klāt 33. pozīcija pie materiāliem, tāmes paraugā savukārt 1.73. rinda pie materiāliem. Citos punktos izmaiņas nav veiktas.