Telpisko gaismas dekoru "Jūrmala" piegāde, izvietošana pie apgaismes stabiem un pieslēgšana elektriskajam tīklam

Numurs JG 2015/13
Nosaukums Telpisko gaismas dekoru "Jūrmala" piegāde, izvietošana pie apgaismes stabiem un pieslēgšana elektriskajam tīklam
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Telpisko gaismas dekoru "Jūrmala" piegāde, izvietošana pie apgaismes stabiem un pieslēgšana elektriskajam tīklam
CPV kodi 31527260-6, 45222000-9
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 19.10.2015
Piezīmes Papildus informācija pretendentim un citām ieinteresētajām personām!!!: 20.10.2015. tika precizēts nolikuma teksts. Izmaiņas skārušas Pretendenta iesniedzamā piedāvājuma sastāvu sadaļā “Kvalifikācijas dokumenti” un finanšu piedāvājuma formu - attiecībā uz pasūtījuma izpildes laiku . Citos punktos izmaiņas nav veiktas.