Elektroenerģijas piegāde

Numurs JG 2017/01
Nosaukums Elektroenerģijas piegāde
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Elektroenerģijas piegāde
CPV kodi 09310000-5.
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš 36 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 30.03.2017