Telpisko gaismas dekoru "Lielupe" piegāde, izvietošana pie apgaismes stabiem un pieslēgšana elektriskajam tīklam

Numurs JG 2016/18
Nosaukums Telpisko gaismas dekoru "Lielupe" piegāde, izvietošana pie apgaismes stabiem un pieslēgšana elektriskajam tīklam
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Telpisko gaismas dekoru "Lielupe" piegāde, izvietošana pie apgaismes stabiem un pieslēgšana elektriskajam tīklam
CPV kodi 31527260-6
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 29.09.2016