Luksoforu kontrolieru piegāde

Numurs JG 2017/05
Nosaukums Luksoforu kontrolieru piegāde
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Luksoforu kontrolieru piegāde
CPV kodi 34996000-5
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 01.09.2017