Ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšanas tehnikas noma

Numurs JG 2017/02
Nosaukums Ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšanas tehnikas noma
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšanas tehnikas noma
CPV kodi 45500000-2
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 21.04.2017