Darbinieku veselības apdrošināšana

Numurs JG2013/15
Nosaukums Darbinieku veselības apdrošināšana
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kodi 66512200-4
Izpildes vieta Jūrmala
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 13.11.2013