Dūņu ceļa apgaismošanas tīklu jaunbūve no Tūristu ielas līdz PA „Jūrmalas sociālās centrs” nodaļai, Jūrmalā

Numurs JG 2016/04
Nosaukums Dūņu ceļa apgaismošanas tīklu jaunbūve no Tūristu ielas līdz PA „Jūrmalas sociālās centrs” nodaļai, Jūrmalā
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Dūņu ceļa apgaismošanas tīklu jaunbūve no Tūristu ielas līdz PA „Jūrmalas sociālās centrs” nodaļai, Jūrmalā
CPV kodi 45222000-9
Izpildes vieta Jūrmala
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 10.03.2016
Piezīmes Papildus informācija pretendentim un citām ieinteresētajām personām!!!: 15.03.2016. tika precizēts darbu un materiālu daudzums, tāmes paraugs. Darbu un materiālu daudzumā nākusi klāt 24. pozīcija pie materiāliem, 4. pozīcijā pie darbiem mainīts daudzums, savukārt tāmes paraugā nākusi klāt 1.24. rinda pie materiāliem,
1.4. rindā pie darbiem mainīts darbu daudzums. Citos punktos izmaiņas nav veiktas.