Autotransporta remonts un tehniskā apkope

Numurs JG2014/09
Nosaukums Autotransporta remonts un tehniskā apkope
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets „Autotransporta remonts un tehniskā apkope”
CPV kodi 50112000–3
Izpildes vieta Jūrmalas pilsēta
Izpildes termiņš 36 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 26.05.2014