ŠASIJAS AR KABĪNI IEGĀDE

Numurs JG 2016/15
Nosaukums ŠASIJAS AR KABĪNI IEGĀDE
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Adrese Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, 67147454, 67147450
Iepirkuma priekšmets Šasijas ar kabīni iegāde
CPV kodi 34136100-0
Izpildes vieta Jūrmala
Izpildes termiņš 12 mēneši
Kontaktpersona Juris Pīrāgs
Dokumenti
Publicēts 08.08.2016