Aktualitātes un veidlapas

13.03.2020
SIA "Jūrmalas gaisma" apmeklētājus apkalpos attālināti

SIA "Jūrmalas gaisma"informē, ka saistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ klientu un apmeklētāju apkalpošana no piektdienas, 13.marta, nenotiek klātienē. Taču klienti tiks apkalpoti attālināti – telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

Nepieciešamības gadījumā aicinām klientus un apmeklētājus sazināties ar SIA "Jūrmalas gaisma attālināti:

Tālr. 67762551, vai sūtot e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

Plašāka informācija par izsludināto ārkārtas situāciju pieejama www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Savukārt par aktuālo informāciju par SIA "Jūrmalas gaisma" sniedzamo pakalpojumu pieejamību informēsim SIA "Jūrmalas gaisma" tīmekļvietnē www.jurmalasgaisma.lv

 

Jau iepriekš pateicamies  par izpratni!

 

 

 

12.03.2020
Cenu aptauja CA JG2020-01 "Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācijas ierīkošana Daugavpils ielā (Valkas iela – Zivju iela)"

Labdien,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumus cenu aptaujai Nr. CA JG2020/01 “Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācijas ierīkošana Daugavpils ielā (Valkas iela – Zivju iela)”, saskaņā ar Tehnisko shēmu Nr. ELT-8-1/2018.

Ar Tehnisko shēmu iespējams iepazīties SIA "Jūrmalas gaisma" Tehniskajā daļā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku.

Maksimālais pēc līguma veikto būvdarbu apjoms naudas izteiksmē – 20 000 (Divdesmit tūkstoši EUR, 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pievienotajai pieteikuma un piedāvājuma formai, jāpievieno paraugā prasītie pielikumi.

Paredzamais darbu izpildes laiks - 15.08.2020.

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 17.03.2020. 10:00, piedāvājumu nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

30.09.2019
Par tehniskiem noteikumiem

Iesniegumam pievienojams Ģenerālais plāns. Ja iesniegumu iesniedz juridiska persona, vai fiziskas personas pārstāvis iesniegumam pievienojami dokumenti, kas apliecina personas pārstāvības pamatu (LR Uzņēmumu reģistra izziņa, Pilnvara).

30.09.2019
Par atzinumiem
30.09.2019
Īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums

Personas, kurām nepieciešams īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums no SIA "Jūrmalas gaisma" apkalpotā Jūrmalas pilsētas apgaismošanas elektrotīkla, tiek aicinātas  aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu, un iesniegt to:

Nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē – Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015;

Elektroniski- nosūtot uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv