Aktualitātes un veidlapas

01.03.2016
Pieteikums īslaicīgajam elektroapgādes pieslēgumam

Komersanti, kuri vēlas pasūtīt īslaicīgo elektroenergoapgādes pieslēgumu no SIA "Jūrmalas gaisma" apkalpotā Jūrmalas pilsētas apgaismošanas elektrotīkla, tiek lūgti aizpildīt pievienoto pieteikumu, un nosūtīt uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai ierasties personīgi ar aizpildītu pieteikumu SIA "Jūrmalas gaisma" un iesniegt to sekretārei.