Aktualitātes, izsoles un veidlapas

27.08.2021
Vakance: ELEKTROTĪKLA OPERATĪVĀS APKALPOŠANAS IECIRKŅA ELEKTROTĪKLU DISPEČERS

SIA “Jūrmalas gaisma”

Reģistrācijas Nr. 42803002568

Aicina pieteikties vakancei

Elektrotīkla operatīvās apkalpošanas iecirkņa

Elektrotīklu dispečers

profesijas kods 3119 10

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt ielu apgaismošanas tīkla darbības režīma uzraudzību, vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu.
 • Nodrošināt ielu apgaismošanas elektroietaišu apkalpošanu: apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana pēc apstiprināta grafika; elektroietaises darba režīma kontrole.
 • Veikt, vadīt un koordinēt pārslēgumu operācijas, ieskaitot augstāka operatīvā līmeņa elektroenerģijas piegādātāja operatīvā personāla norādījumu izpildi.
 • Veikt elektroietaises normālas darbības traucējumu lokalizēšanu un režīma atjaunošanu.
 • Kontrolēt un pārbaudīt apgaismošanas elektrotīkla tehnisko stāvokli un apgaismojuma kvalitāti.
 • Izstrādāt elektroietaišu rekonstrukciju shēmas.
 • Organizēt, plānot un uzraudzīt Elektrotīkla operatīvā dienesta apkalpošanas iecirkņa elektromontieru darbu maiņā.

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Augstākā elektrotehniskā vai vidējā speciālā elektrotehniskā
 • Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
 • C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
 • B līmeņa 2.pakāpes valsts valodas prasme / krievu valodas zināšanas.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.
 • Darbs maiņās saskaņā ar darba laika grafiku.
 • Algas likme 4.61 EUR stundā pirms nodokļu nomaksas.
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas iecirkņa dispečera vakancei līdz 2021.gada 10.septembrim (ieskaitot) sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015.

 Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi .Personas datu pārzinis: SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi SIA “Jūrmalas gaisma” var iegūt SIA “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/personas-datu-aizsardziba.

 

27.08.2021
Vakance: Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas dienesta elektromontieris

SIA “Jūrmalas gaisma”

Reģistrācijas Nr. 42803002568

Aicina pieteikties vakancei

Satiksmes organizācijas, elektrotīklu uzraudzības un vadības iecirkņa

Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas dienestā

elektromontieri

PROFESIJAS KODS 7411 02

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

 

 Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt elektrisko tīklu ekspluatācijas un remonta darbus.
 • Veikt apgaismošanas elektroietaises normālas darbības traucējumu novēršanu vai lokalizēšanu un režīma atjaunošanu, izdarot nepieciešamos pārslēgumus.
 • Veikt periodiskas apskates un neliela apjoma apgaismošanas elektroietaišu tehniskās apkalpošanas darbus.
 • Veikt nepieciešamos elektrisko un neelektrisko lielumu mērījumus elektrotīklā, novērtēt tos.
 • Montēt un apkalpot apgaismes ķermeņus.
 • Montēt izjaucamus un neizjaucamus elektroiekārtu savienojumus.
 • Veikt operatora darbus ar autohidropacēlāju, kas paredzēts cilvēku pacelšanai darbam augstumā.

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Vidējā profesionālā izglītība un otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas kursi.
 • Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Atpazīt un izmantot atbilstošus materiālus montāžas darbu veikšanai kabeļu un gaisvadu līnijās.
 • Montēt gaisvadu līniju elementus (balstus, vadus, armatūru). Montēt kabeļlīnijas un to elementus (tranšeju veidošana, kabeļu guldīšana, gala un savienojošās uzmavas montāža).
 • Veikt atslēdznieka darbus.
 • Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
 • B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
 • Apliecība par apmācību darbam augstumā.
 • Apliecība darbam ar cilvēku pacelšanai paredzētām iekārtām.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlama C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
 • A līmeņa 2.pakāpes valsts valodas prasme.

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Summēto darba laiku.
 • Algas likme 3.76 EUR stundā pirms nodokļu nomaksas.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Darbu maiņās, saskaņā ar grafiku.

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas iecirkņa Elektromontiera vakancei līdz 2021.gada 15.septembrim sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv, vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015.

 Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: SIA “Jūrmalas gaisma”, reģ.Nr. 42803002568, Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371-67762551.Papildu informāciju par personas datu apstrādi SIA “Jūrmalas gaisma” var iegūt SIA “Jūrmalas gaisma” tīmekļa vietnē http://www.jurmalasgaisma.lv/privatums

19.06.2020
Apmeklētāju apkalpošanas kārtība
Cienījamie klienti!
Epidemioloģiskās drošības nolūkā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta SIA “Jūrmalas gaisma” klientu pieņemšana klātienē. Lūgums jebkuru jautājumu gadījumā sūtīt e-pastu uz gaisma@jurmalasgaisma.lv vai zvanīt pa tālruni  26565577.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.  
 
30.09.2019
Par tehniskiem noteikumiem

Iesniegumam pievienojams Ģenerālais plāns. Ja iesniegumu iesniedz juridiska persona, vai fiziskas personas pārstāvis iesniegumam pievienojami dokumenti, kas apliecina personas pārstāvības pamatu (LR Uzņēmumu reģistra izziņa, Pilnvara).

30.09.2019
Par atzinumiem
30.09.2019
Īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums

Personas, kurām nepieciešams īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums no SIA "Jūrmalas gaisma" apkalpotā Jūrmalas pilsētas apgaismošanas elektrotīkla, tiek aicinātas  aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu, un iesniegt to:

Nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē – Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015;

Elektroniski- nosūtot uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv