JŪRMALAS GAISMAVispārīga informācija

Uzņēmums dibināts 1968.gadā ar mērķi veikt Jūrmalas pilsētas ārējā apgaismošanas elektriskā tīkla ekspluatāciju un tehnisko apkalpošanu.
       SIA "Jūrmalas gaisma" 100% kapitāla daļas pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.
       Sabiedrībā pašlaik ir nodarbināti 50 darbinieki.
       Uzņēmuma sniegtie pakalpojumi ir:
 •  elektrolīniju projektēšana, izbūve un rekonstrukcija;
 •  luksoforu projektēšana un objektu izbūve;
 •  satiksmes ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana;
 •  darbavietu aprīkošana uz ceļiem ar satiksmes ceļa zīmēm;
 •  apgaismošanas elektrotīklu izbūve un apkalpošana;
 •  svētku apgaismojuma un dekoru uzstādīšana un apkalpošana;
 •  elektriskie mērījumi;
 •  tehnisko noteikumu izsniegšana apgaismošanai sakarā ar dažādu objektu izbūvi;
 •  projektu skaņošana;
 •  esošo apgaismošanas elektrisko kabeļu uzrādīšana dabā.
     Vairāk, kā 80 % no SIA „Jūrmalas gaisma” veiktajiem darbiem ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības pasūtījumi, kurus SIA „Jūrmalas gaisma” veic saskaņā ar pilnvarojuma līgumu „Par pašvaldības funkciju nodošanu”.
Minētās funkcijas saistītas ar:
 • pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, t.sk. apgaismes ierīču projektēšanu, būvniecību, uzstādīšanu, demontāžu un apsaimniekošanu (kopējais gaismas punktu skaits Jūrmalā ir 11055);
 • satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa zīmju, barjeru u.c. izvietojuma projektēšanu, izgatavošanu, uzstādīšanu, demontāžu un apsaimniekošanu.


Pārējā informācija par SIA "Jūrmalas gaisma" darbību: