JŪRMALAS GAISMA

   Uzņēmums dibināts 1968.gadā ar mērķi veikt Jūrmalas pilsētas ārējā apgaismošanas elektriskā tīkla ekspluatāciju un tehnisko apkalpošanu.
     Sabiedrībā pašlaik ir nodarbināti 49 darbinieki.
Uzņēmuma sniegtie pakalpojumi ir:
 •  elektrolīniju projektēšana, izbūve un rekonstrukcija;
 •  luksoforu projektēšana un objektu izbūve;
 •  satiksmes ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana;
 •  darbavietu aprīkošana uz ceļiem ar satiksmes ceļa zīmēm;
 •  apgaismošanas elektrotīklu izbūve un apkalpošana;
 •  svētku apgaismojuma un dekoru uzstādīšana un apkalpošana;
 •  elektriskie mērījumi;
 •  tehnisko noteikumu izsniegšana apgaismošanai sakarā ar dažādu objektu izbūvi;
 •  projektu skaņošana;
 •  esošo apgaismošanas elektrisko kabeļu uzrādīšana dabā.
   Vairāk, kā 80 % no SIA „Jūrmalas gaisma” veiktajiem darbiem ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības pasūtījumi, kurus SIA „Jūrmalas gaisma” veic saskaņā ar pilnvarojuma līgumu „Par pašvaldības funkciju nodošanu”.
Minētās funkcijas saistītas ar:
 • pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, t.sk. apgaismes ierīču projektēšanu, būvniecību, uzstādīšanu, demontāžu un apsaimniekošanu (kopējais gaismas punktu skaits Jūrmalā ir 10100);
 • satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa zīmju, barjeru u.c. izvietojuma projektēšanu, izgatavošanu, uzstādīšanu, demontāžu un apsaimniekošanu.


SIA „Jūrmalas gaisma” atalgojuma politikas principi.

Sabiedrības valdei atalgojumu nosaka kapitāldaļu turētājs saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Darbinieku algu nosaka Sabiedrības valde, ņemot vērā veicamo uzdevumu apjomu, sarežģītību, nepieciešamo izglītību un iemaņas.

Amatu grupa

Mēnešalgas diapazons, bruto (EUR)

Administrācija

637 – 1260

Iecirkņu vadītāji un speciālisti

923 – 1166

Tehniskās daļas darbinieki

627 – 890

Operatīvās daļas darbinieki

614 – 687

Remonta un ekspluatācijas iecirkņa darbinieki

320 – 758

Teritorijas dežuranti

328


Informācija par iepirkumiem 2014. gadā

2014. gadā izsludināts 21 publiskais iepirkums. Ar līguma noslēgšanu beidzies 1 atklātais konkurss- „Elektroenerģijas piegāde SIA „Jūrmalas gaisma”” un 13 iepirkumi PIL 82 panta kārtībā – „Spuldžu piegāde”, „Būvdarbu veikšana pēc rekonstrukcijas shēmas Nr. 35/2014 „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Vikingu ielā””, „Būvdarbu veikšana pēc rekonstrukcijas shēmas Nr. 34/2014 „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Tīklu ielā””, „Būvdarbu veikšana pēc rekonstrukcijas shēmas Nr. 36/2014 „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Zvārtas ielā””, „Būvdarbu veikšana pēc rekonstrukcijas shēmas Nr. 32/2014 „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Konkordijas ielā””, „Būvdarbu veikšana pēc rekonstrukcijas shēmas Nr. 33/2014 „Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Muižas ielā””, „Autotransporta remonts un tehniskā apkope”, „Gaismekļu stabu un konsoļu piegāde”, „Sadaļņu un to komplektējošo materiālu piegāde”, „LED virteņu piegāde”, „Bumbiņu virteņu ar LED gaismām piegāde”, „Dekoru „Sniegpārsla” piegāde” un „Kabeļu un kabeļu aizsargcauruļu piegāde”.

Viena iepirkuma procedūra ir pārtraukta- „Mērniecības pakalpojumu sniegšana”, viena- izbeigta- „Cinkotu ceļa zīmju cauruļu piegāde”.

Noslēgts līgums iepriekšējā atskaites periodā izsludinātam iepirkumam „Darbinieku veselības apdrošināšana”

Līguma noslēgšana nākošajā atskaites periodā plānota sekojošiem iepirkumiem: „Mērniecības pakalpojumu sniegšana”, „Specializētā autotransporta pakalpojumu sniegšana”, „Cinkotu skārda lokšņu piegāde”, „Darbinieku veselības apdrošināšana”.


Informācija par iepirkumiem 2015. gadā

2015. gada 1.ceturksnī noslēgti 4 līgumi par iepriekš izsludinātiem iepirkumiem, izsludināti 5 publiskie iepirkumi PIL 82 panta kārtībā- noskaidroti uzvarētāji un sagatavoti 2 līgumi „Cinkotu ceļa zīmju cauruļu piegāde” , “ Gaismu atstarojošo līmplēvju piegāde”. Trīs iepirkumi- “ Luksoforu kontrolleru piegāde”, „Luksoforu un to sastāvdaļu piegāde” un “Transporta videodetektoru piegāde” uz ceturkšna beigām ir vērtēšanas procesā.

2015. gada 1.pusgadā noslēgti 4 līgumi par iepriekš izsludinātiem iepirkumiem, izsludināti 10 publiskie iepirkumi PIL 82 panta kārtībā- noskaidroti uzvarētāji un noslēgti līgumi 8 iepirkumos „Cinkotu ceļa zīmju cauruļu piegāde” , “ Gaismu atstarojošo līmplēvju piegāde”, “ Luksoforu kontrolleru piegāde”, „Luksoforu un to sastāvdaļu piegāde”, “Transporta videodetektoru piegāde”, „LED tipa gaismas avotu piegāde”, „Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču piegāde”, „Ielu apgaismošanas tīkla projektu izstrāde”. 2 iepirkuma procedūras pārtrauktas.