Aktualitātes, izsoles un veidlapas

03.08.2022
CENU APTAUJA NR. JG CA2022/07 “Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi”

Labdien,

 

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi” ar ID Nr. JG CA2022/07, saskaņā ar pievienotajām Tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

 

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājumu veidlapām.

 

Paredzamais pakalpojuma sniegšanas laiks- 12 mēneši.

 

 

 

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 12.08.2022. plkst. 10:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

 

01.07.2022
CENU APTAUJA NR. JG CA2022/05 “IT Infrastruktūras apkalpošana”

Labdien,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “IT Infrastruktūras apkalpošana” ar ID Nr. JG CA2022/05, saskaņā ar pievienotajām Tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājumu veidlapām.

Paredzamais pakalpojuma sniegšanas laiks- 12 mēneši.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 07.07.2022. plkst. 10:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

01.07.2022
CENU APTAUJA NR. JG CA2022/06 “Lietota kravas furgona piegāde”

Labdien,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “Lietota kravas furgona iegāde” ar ID Nr. JG CA2022/06, saskaņā ar pievienotajām Tehniskajām specifikācijām.

Maksimālā piedāvājamā kravas furgona līgumcena 9 999 EUR bez PVN.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājumu veidlapām.

Paredzamais lietota kravas furgona piegādes laiks - 10 darbdienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 07.07.2022. plkst. 10:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

19.06.2020
Apmeklētāju apkalpošanas kārtība

Cienījamie klienti!

Ārkārtas situācijas laikā SIA “Jūrmalas gaisma” klientu apkalpošana notiek attālināti, sniedzot konsultācijas darba laikā  (darba dienās no plkst.8:00- 16:30) pa tālruni +371 67762551 vai ar e-pasta gaisma@jurmalasgaisma.lv  starpniecību.

Tālrunis tehnisku bojājumu pieteikšanai +371 67762550 (24h/diennaktī).

 
30.09.2019
Par tehniskiem noteikumiem

Iesniegumam pievienojams Ģenerālais plāns. Ja iesniegumu iesniedz juridiska persona, vai fiziskas personas pārstāvis iesniegumam pievienojami dokumenti, kas apliecina personas pārstāvības pamatu (LR Uzņēmumu reģistra izziņa, Pilnvara).

30.09.2019
Par atzinumiem
30.09.2019
Īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums

Personas, kurām nepieciešams īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums no SIA "Jūrmalas gaisma" apkalpotā Jūrmalas pilsētas apgaismošanas elektrotīkla, tiek aicinātas  aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu, un iesniegt to:

Nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē – Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015;

Elektroniski- nosūtot uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv