Aktualitātes, izsoles un veidlapas

19.06.2020
Apmeklētāju apkalpošanas kārtība

Līdz ar ārkārtējās situācijas beigām no 10. jūnija SIA “Jūrmalas Gaisma” atsāk apmeklētāju apkalpošanu klātienē, ievērojot noteiktās drošības prasības.

 

SIA “Jūrmalas Gaisma” pieņemšanas laiki  -

otrdienās un ceturtdienās plkst.8:00-12:00

 

Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt iestādi klātienē un pēc iespējas saņemt pakalpojumus attālināti –

pa e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

vai pa tālruni 67762551

03.06.2020
Paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas RENAULT THALIA Pārdošanu par brīvu cenu

29.06.2020.
Laiks: plkst.10:00
Vieta: SIA „Jūrmalas gaisma” ražošanas un ekspluatācijas iecirknī - Pļavu ielā 15/13, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas gaisma” paziņo par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu par brīvu cenu:
Automašīna – RENAULT THALIA (valsts reģ. Nr. FJ4667; izlaiduma gads 2005.g.; šasijas numurs VF1LB0BC531875; degvielas tips – Benzīns, pašmasa – 1015 kg; pilna masa – 1460 kg; automašīnas krāsa – tumši zila; tehniskā apskate – nav, noņemta no uzskaites). Noteiktā nosacītā cena EUR 90 (deviņdesmit euro), neieskaitot PVN 21%. Kustamās mantas atrašanās vieta Pļavu ielā 13/15, Jūrmalā.

Ar automašīnas tehnisko un juridisko stāvokli un komplektāciju var iepazīties visas ieinteresētās personas, iepriekš piesakoties pa mob. t.29479351.

Atsavināšanas veids – Pārdošana par brīvu cenu.

Pieteikumu iesniegšana ne vēlāk, kā līdz 2020. gada 26.jūnijam pl.10:00.

Pieteikums iesniedzams elektroniski- e-pasts gaisma@jurmalasgaisma.lv.

Ar pasta starpniecību uz juridisko adresi - Jomas iela 28,Jūrmala, LV-2015.

 

Pieteikuma veidlapa un pārdošanas par brīvu cenu un izsoles noteikumi pieejami SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā –Aktualitātes, izsoles un veidlapas

Izsole notiek 2020. gada 29.jūnijā, plkst. 10:00 SIA „Jūrmalas gaisma” Ražošanas un ekspluatācijas iecirknī, Pļavu ielā 13/15.

30.09.2019
Par tehniskiem noteikumiem

Iesniegumam pievienojams Ģenerālais plāns. Ja iesniegumu iesniedz juridiska persona, vai fiziskas personas pārstāvis iesniegumam pievienojami dokumenti, kas apliecina personas pārstāvības pamatu (LR Uzņēmumu reģistra izziņa, Pilnvara).

30.09.2019
Par atzinumiem
30.09.2019
Īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums

Personas, kurām nepieciešams īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums no SIA "Jūrmalas gaisma" apkalpotā Jūrmalas pilsētas apgaismošanas elektrotīkla, tiek aicinātas  aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu, un iesniegt to:

Nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē – Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015;

Elektroniski- nosūtot uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv