Aktualitātes, cenu aptaujas, izsoles, veidlapas

24.05.2024
CENU APTAUJA JG CA2024/07 “Apgaismojuma līnijas pārbūve Ormaņu ielā, Jūrmalā”
Labdien!
SIA "Jūrmalas gaisma" aicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai "Apgaismojuma līnijas pārbūve Ormaņu ielā, Jūrmalā" ar ID Nr. JG CA2024/07 (turpmāk – Cenu aptauja), saskaņā ar pievienotajām tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.
Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši cenu aptaujas Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidlapām.
Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2024.gada 31.maijam, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu iepirkumi@jurmalasgaisma.lv
 
 
10.04.2024
Ēkas Pļavu ielā 11, Jūrmalā demontāža un materiālu utilizācija" ar ID Nr. JG CA2024/06

Labdien!

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai "Ēkas Pļavu ielā 11, Jūrmalā demontāža un materiālu utilizācija" ar ID Nr. JG CA2024/06 (turpmāk – Cenu aptauja), saskaņā ar pievienotajām tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši cenu aptaujas Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā, Finanšu piedāvājuma un Tāmes veidlapām.

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2024.gada 17.aprīlim, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

 

19.03.2024
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” kustamās mantas (transportlīdzekļu) pārdošana par brīvu cenu (Nr. JG A2024/1)

Labdien!

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Jūrmalas gaisma”, reģ.nr. 40103171801, juridiskā adrese: Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2121, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu veic kustamās mantas (transportlīdzekļu) pārdošana par brīvu cenu  (Nr. JG A2024/1).

Ar noteikumiem par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu var iepazīties: http://www.jurmalasgaisma.lv/aktualitates-cenu-aptaujas-izsoles-veidlapas

Pieteikumu iesniegšana līdz 2024. gada 22.marta plkst. 11:00, nosūtot tos uz e-pasta adresi: gaisma@jurmalasgaisma.lv vai iesniedzot to klātienē Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015 darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00.

Pārdošanas priekšmetu atrašanās vieta – sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Jūrmalas gaisma”, Pļavu ielā 13/15, Jūrmalā, LV-2015.

Pārdevēja kontaktpersona: Sandris Kairo, sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Jūrmalas gaisma” tehniskais direktors, tālr.26690879, e-pasts sandris.kairo@jurmalasgaisma.lv

 

 

29.02.2024
Cenu aptauja JG CA2024/05 “Ceļu dienesta piekabes piegāde II”.

Labdien!

 

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai "Ceļa dienesta piekabes piegāde II" ar ID Nr. JG CA2024/05, saskaņā ar pievienotajām tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši cenu aptaujas Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidlapām.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2024.gada 7.martam, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv.

23.02.2024
Cenu aptauja JG CA2024/04 “Ārējā apgaismojuma Ķemeru parkā ierīču komplektējošo elementu piegāde”

Labdien!

 

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai "Ārējā apgaismojuma Ķemeru parkā ierīču komplektējošo elementu piegāde" ar ID Nr. JG CA2024/04, saskaņā ar pievienotajām tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

 

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši cenu aptaujas Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidlapām.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2024. gada 27. februārim, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

15.02.2024
Cenu aptauja JG CA2024/02 “Ceļu dienesta piekabes piegāde”.

Labdien!

 

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai "Ceļa dienesta piekabes piegāde" ar ID Nr. JG CA2024/02, saskaņā ar pievienotajām tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši cenu aptaujas Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidlapām.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2024.gada 23.februāra plkst.14:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

SIA “Jūrmalas gaisma” iepirkumu komisija paziņo, ka vērtējot iesniegtos cenu aptaujas ar ID JG CA2024/02 “Ceļa dienesta piekabes piegāde” piedāvājumus, noskaidrojies, ka tehniskās specifikācijas ir izstrādātas nepietiekami detalizēti, kā rezultātā nevar tikt objektīvi novērtēti iesniegtie piedāvājumi. 

Pie šādas cenu aptaujas nosacījumu redakcijas piedāvājumu izvērtēšana nesasniegtu cenu aptaujas mērķi izvēlēties pasūtītājam saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

 

 

Iepirkumu komisija 2024.gada 28.februārī lēmusi pārtraukt cenu aptauju ar ID JG CA2024/02 “Ceļa dienesta piekabes piegāde” neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14.02.2024
Cenu aptauja JG CA2024/03 “LED ielas gaismekļu piegāde”.

Labdien!

 

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai "LED ielas gaismekļu piegāde" ar ID Nr. JG CA2024/03, saskaņā ar pievienotajām tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši cenu aptaujas Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidlapām.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2024.gada 19.februāra plkst.14.00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

 

 

12.02.2024
Cenu aptauja JG CA2024/01 “Atskaldāmā āmura piegāde”.

Labdien,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “Atskaldāmā āmura piegāde” ar ID Nr. JG CA2024/01, saskaņā ar pievienotajām Tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājumu veidlapām.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 20.02.2024. plkst. 10:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

 

29.09.2023
Cenu aptauja JG CA2023/07 "Failu glabāšanas un apmaiņas platformas funkcionalitātes nodrošināšana"

Labdien,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “Failu glabāšanas un apmaiņas platformas funkcionalitātes nodrošināšana” ar ID Nr. JG CA2023/07, saskaņā ar pievienotajām Tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājumu veidlapām.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 03.10.2023. plkst. 11:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

05.09.2023
Cenu aptauja JG CA2023/06 Automašīnas piekabes piegāde

Labdien,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “Automašīnas piekabes piegāde” ar ID Nr. JG CA2023/06, saskaņā ar pievienotajām Tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājumu veidlapām. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno piekabes apraksts brīvā formā, pielikumā jāpievieno vismaz 6 piekabes fotogrāfijas no dažādiem rakursiem un piekabes tehniskā dokumentācija.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 08.09.2023. plkst. 10:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

25.08.2023
Cenu aptauja JG CA2023/05 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi

Labdien,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi” ar ID Nr. JG CA2023/05, saskaņā ar pievienotajām Tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nosacījumiem, pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājumu veidlapām.

Paredzamais pakalpojuma sniegšanas laiks- 12 mēneši.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 31.08.2023. plkst. 09:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

 

 

23.08.2023
Cenu aptauja JG CA2023/04 IT Infrastruktūras apkalpošana

Labdien,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “IT Infrastruktūras apkalpošana” ar ID Nr. JG CA2023/04, saskaņā ar pievienotajām Tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pievienotajām Pieteikuma, Tehniskā un Finanšu piedāvājumu veidlapām.

Paredzamais pakalpojuma sniegšanas laiks- 12 mēneši.

 

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 29.08.2023. plkst. 15:00, tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

11.08.2023
Atkārtota izsole Nr. JG I2023/1 kustamai mantai - automašīnai IVECO 35S15 ar pacēlāju Palfinger

SIA “Jūrmalas gaisma” rīko atkārtotu izsoli Nr. JG I2023/1 kustamai mantai - automašīnai IVECO 35S15 ar pacēlāju Palfinger, reģistrācijas Nr. KS2256 (turpmāk tekstā – Objekts). 

Objekta izsole notiks 2023. gada 8. septembrī  plkst.11:00 SIA “Jūrmalas gaisma” Jūrmalā, Jomas ielā 28, trešajā stāvā, Administratīvajā nodaļā. 

Izsoles sākumcena – 31 500 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (Izsoles veids).  

Izsoles solis 100 EUR (viens simts euro). 

Izsoles dalībniekiem pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā, no objekta izsoles sākumcenas ( kas ir vienāda ar objekta nosacīto cenu), t.i. EUR 3150 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro, 00 centi). Izsoles dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši, nodrošinājums tiek atmaksāts piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. Nodrošinājuma maksu ieskaita SIA “Jūrmalas gaisma” norēķinu kontā LV31RIKO0002013139875. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes, izsoles un veidlapas. 

Lai piedalītos izsolē, izsoles dalībniekam elektroniski jāreģistrējas izsolei – līdz 2023. gada 5. septembra plkst.12:00, iesniedzot/sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz epasta adresi gaisma@jurmalasgaisma.lv. Dalībnieks var pieteikumu iesniegt arī klātienē, iepriekš sazinoties un saskaņojot ierašanās laiku pa tālruni 67762551, SIA “Jūrmalas gaisma” Jūrmalā, Jomas ielā 28, trešajā stāvā, Administratīvajā nodaļā.

 

Pievienotajos failos izsoles noteikumi, Automašīnas ar pacēlāju vērtējums un pieteikuma padībai izsolē veidlapa 

 

03.04.2023
CENU APTAUJA NR. JG CA2023/02 “Pazemes komunikāciju lokatora komplekta piegāde”

SIA "Jūrmalas gaisma" izsludina Cenu aptauju ID Nr. – JG CA2023/02 “Pazemes komunikāciju lokatora komplekta piegāde”

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 11. aprīlim

Cenu aptaujas Nosacījumi un iesniedzamo dokumentu veidlapas pielikumā

16.01.2023
Cenu aptauja ID Nr. – JG CA2023/01 “Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana”

SIA "Jūrmalas gaisma" izsludina Cenu aptauju ID Nr. – JG CA2023/01 “Darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana”

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2023. gada 23. janvāra 11:00

Cenu aptaujas Nolikums un iesniedzamo dokumentu veidlapas pielikumā

12.01.2023
Metu konkurss "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība administratīvās ēkas – darbnīcas Pļavu ielā 13/15, Jūrmalā, atjaunošanai / pārbūvei ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti"

Labdien,

 

SIA "Jūrmalas gaisma" izsludinājusi metu konkursu "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība administratīvās ēkas – darbnīcas Pļavu ielā 13/15, Jūrmalā, atjaunošanai / pārbūvei ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti", ID Nr. JG MK2022/01

 

Piedāvājumu iesniegšanas nosacījumi un iesniegšanas termiņi minēti pievienotajā Nolikumā.

Saite uz iepirkumu EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93843

 

29.12.2022
Izsole Nr. 3/2022 IVECO 35S15 AR PACĒLĀJU PALFINGER

SIA “Jūrmalas gaisma” rīko izsoli kustamai mantai - automašīnai IVECO 35S15 ar pacēlāju Palfinger, reģistrācijas Nr. KS2256 (turpmāk tekstā – Objekts). 

Objekta izsole notiks 2023.gada 16.janvārī  plkst.11:00 SIA “Jūrmalas gaisma” Jūrmalā, Jomas ielā 28, trešajā stāvā, Administratīvajā nodaļā. 

Izsoles sākumcena – 45 000 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Objekts tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (Izsoles veids).  

Izsoles solis 100 EUR (viens simts euro). 

Izsoles dalībniekiem pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā, no objekta izsoles sākumcenas ( kas ir vienāda ar objekta nosacīto cenu), t.i. EUR 4500 (četri tūkstoši pieci simti euro). Izsoles dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši, nodrošinājums tiek atmaksāts piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. Nodrošinājuma maksu ieskaita SIA “Jūrmalas gaisma” norēķinu kontā LV31RIKO0002013139875 Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā -Aktualitātes, izsoles un veidlapas. 

Lai piedalītos izsolē personai jāreģistrējas līdz 2023.gada 12.janvāra plkst.12:00, Jomas ielā 28, Jūrmalā, 3 stāvā, Administratīvajā nodaļā. 

27.12.2022
Paziņojums par kustamas mantas TRANSPORTLĪDZEKĻA RENAULT TRAFIC atklātas mutiskas izsoles norises vietu un laiku

2022.gada 9.decembrī SIA “Jūrmalas gaisma” izsludināja kustamas mantas – Kravas furgons Renault Trafic ar valsts reģistrācijas Nr. KM 1743, VIN kods VF1FLBBD55YO81255 pārdošanu par brīvu cenu. 

Saskaņā ar kustamas mantas Renault Trafic pārdošanas par brīvu cenu un izsoles noteikumu 4.2. punktu tiek rīkota kustamas mantas mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Atklātas mutiskas izsoles norises laiks tiek noteikts 29.12.2022. plkst. 11:00 

Norises vieta – Jūrmala, Pļavu iela 13/15. 

09.12.2022
Izsole Nr. JG2022/1

Paziņojums par kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu

 

1. SIA “Jūrmalas gaisma” rīko kustamas mantas – transportlīdzekļa- pārdošanu par brīvu cenu

 

2. Kustamā manta (objekts), Renault Trafic ar valsts reģistrācijas Nr. KM 1743, VIN kods VF1FLBBD55YO81255, pirmreizējās reģistrācijas datums – 11.02.2005, motora tilpums –1870 cm³, motora maksimālā jauda(kW) - 60. AUTOMAŠĪNA aprīkota ar dīzeļdegvielas dzinēju, sēdvietas 3 esošais izmantošanas veids – kravas furgons. AUTOMAŠĪNAI nav spēkā esošas tehniskās apskates.

 

3. Nosacītā cena - EUR 241.74 (divi simti četrdesmit viens euro, 74 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

4. Izsoles solis – EUR 10 (desmit euro, 00 centi) bez PVN.

 

5. Pievienotās vērtības nodoklis tiek apmaksāts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

6. Kustamās mantas atrašanās vieta – SIA “Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī, Jūrmala, Pļavu iela 13/15.

 

7. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes, izsoles un veidlapas.

 

8. Visiem pretendentiem ir tiesības apskatīt izsolāmos objektus un saņemt nepieciešamo informāciju ne vēlāk, kā līdz 2022.gada 22.decembrim darba dienās SIA „Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 26690879

 

9. Pretendenti pieteikumus kas noformēti saskaņā ar SIA „Jūrmalas gaisma” noteikumiem par kustamas mantas transportlīdzekļa Renault Trafic pārdošanas par brīvu cenu un izsoles noteikumi Nr.JG2022/1, var iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2022.gada 27.decembrim pulkst.10:00.

 

09.12.2022
Metāllūžņu izsole NR.2/2022

Paziņojums par kustamas mantas rakstisku izsoli

1. SIA “Jūrmalas gaisma” rīko kustamas mantas – metāllūžņu rakstisku izsoli:

 

*Noteikumos minētais lūžņu daudzums tonnās ir norādīts aptuvens, to svars tiks precizēts pie svēršanas.

2. Kustamā manta (objekts), katra 1. punktā norādītā vienība, tiek izsolīta visa kopā kā mantas kopums, atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

3. Kustamās mantas atrašanās vieta – SIA “Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī, Jūrmala, Pļavu iela 13/15.

4. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes, izsoles un veidlapas.

5. Visiem pretendentiem ir tiesības apskatīt izsolāmos objektus un saņemt nepieciešamo informāciju ne vēlāk, kā līdz 2022.gada 22.decembrim darba dienās SIA „Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 26690879

6. Pretendenti pieteikumus izsolei, kas noformēti saskaņā ar SIA „Jūrmalas gaisma” noteikumiem par kustamas mantas rakstisku izsoli Nr.JG2/2022, var iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2022.gada 27.decembrim pulkst.09:00.

7. Izsoles pieteikumu atvēršana notiks 2022.gada 27.decembrī pl.11:00 SIA “Jūrmalas gaisma” telpās - Jūrmalā, Jomas ielā 28, Administratīvajā nodaļā.

 

25.10.2022
Sarunu procedūra JG SP2022/01 „Dekoru rāmju izgatavošana un piegāde”,

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu sarunu procedūrai “Dekoru rāmju izgatavošana un piegāde” ar ID Nr. JG SP2022/01, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, ievērojot sarunu procedūras nolikuma nosacījumus.

Informācija par sarunu procedūru, tās Nolikums,pievienotie faili un piedāvājumu iesniegšanas nosacījumi atrodami pielikumos.

22.09.2022
CENU APTAUJA NR. JG CA2022/09 “Ziemassvētku noformējuma gaismas objekts – Egles dekors II”

Labdien,

 

SIA "Jūrmalas gaisma" aicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “Ziemassvētku noformējuma gaismas objekts – Egles dekors II” ar ID Nr. JG CA2022/09, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, ievērojot cenu aptaujas nosacījumus.

Piedāvājumus lūdzam iesniegt ne vēlāk, kā 23.09.2022. (ieskaitot), tos nosūtot elektroniski uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv

19.06.2020
Apmeklētāju apkalpošanas kārtība

Cienījamie klienti!

Ārkārtas situācijas laikā SIA “Jūrmalas gaisma” klientu apkalpošana notiek attālināti, sniedzot konsultācijas darba laikā  (darba dienās no plkst.8:00- 16:30) pa tālruni +371 67762551 vai ar e-pasta gaisma@jurmalasgaisma.lv  starpniecību.

Tālrunis tehnisku bojājumu pieteikšanai +371 67762550 (24h/diennaktī).

 
30.09.2019
Par tehniskiem noteikumiem

Iesniegumam pievienojams Ģenerālais plāns. Ja iesniegumu iesniedz juridiska persona, vai fiziskas personas pārstāvis iesniegumam pievienojami dokumenti, kas apliecina personas pārstāvības pamatu (LR Uzņēmumu reģistra izziņa, Pilnvara).

30.09.2019
Par atzinumiem
30.09.2019
Īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums

Personas, kurām nepieciešams īslaicīgais elektroapgādes pieslēgums no SIA "Jūrmalas gaisma" apkalpotā Jūrmalas pilsētas apgaismošanas elektrotīkla, tiek aicinātas  aizpildīt pievienoto pieteikuma veidlapu, un iesniegt to:

Nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē – Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015;

Elektroniski- nosūtot uz e-pastu gaisma@jurmalasgaisma.lv